Vertrouwenskwesties

Inleiding

Grensoverschrijdend gedrag vindt helaas ook in de sportwereld plaats. Dit is onacceptabel en moeten we samen bestrijden.

Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging en mishandeling mogen nooit geaccepteerd worden. Om mensen te helpen die ermee te maken hebben, zijn er vertrouwenscontactpersonen aangesteld.

Het Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag helpt sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en andere betrokkenen. Hierin staat hoe je wangedrag voorkomt, en hoe je ermee moet omgaan. Een samenvatting staat hier.

Vertrouwenscontactpersonen

Bij een vertrouwenscontactpersoon kan je grensoverschrijdend gedrag melden. Als je niet bij een trainer of sportschoolhouder terecht kan of wil, benader dan een van de mensen die op deze pagina worden genoemd. Hij of zij luistert naar jouw verhaal. Hij of zij bespreekt samen met jou waar jullie de kwestie kunnen neerleggen voor de best mogelijke aanpak.

Een melding van grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Maar vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid betekent dat een melding nooit zomaar met iemand mag worden gedeeld. Maar concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals aanranding of verkrachting, moeten wel worden gemeld. Hiervoor neemt de vertrouwenscontactpersoon contact op met het Centrum Veilige Sport.

Het NOC*NSF heeft inmiddels zo’n 25 vertrouwenscontactpersonen opgeleid voor de vechtsport.

Eerste aanspreekpunten

Saskia van Rijswijk: saskia@vechtsportautoriteit.nl of 06-53270091

Richard van Asdonck: asdonck@xs4all.nl of 06-55130656

Hans Loeffen: hans.notinmydojo@gmail.com of 06-52304344

Julian Huijsse: julian@vechtsportautoriteit.nl

Maatwerk

Als contact wordt opgenomen bij een van de eerste aanspreekpunten, wordt samen gekeken welke van de 25 vertrouwenscontactpersonen het meest geschikt is. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de melder: een man of vrouw, wel of niet uit de eigen regio, etc.

De daadwerkelijke melding wordt dan gedaan bij de VCP die de melder heeft uitgekozen. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding, en de behoeften van de melder, kan de VCP doorverwijzen naar:

Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag

Meer informatie over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag vind je in ons Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag. Wij nodigen iedereen van harte uit om het bestaan van de vertrouwenscontactpersonen en het handboek onder de aandacht te brengen. Heb je op- of aanmerkingen, verbeterpunten of vragen? Mail ons dan via info@vechtsportautoriteit.nl

Meer informatie